Realkreditloven § 88, stk. 1

24-07-2003

LFV § 118, stk. 1, BSL § 29, stk. 1, RKL § 88, stk. 1 Afgørelsesdato dem 26. januar 2000

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om det er tilstrækkeligt at udarbejde én fælles årsberetning i en koncern, som omtaler aktiviteten i de enkelte datterselskaber i separate afsnit forstået således, at man derved kunne undlade at udarbejde særskilte årsregnskaber med tilhørende årsberetninger for datterselskaberne.

Afgørelse/Begrundelse:

I henhold til LFV § 118, stk. 1, BSL § 29, stk. 1, RKL § 88, stk. 1, skal bestyrelse og direktion udarbejde et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse, noter og femårsoversigt. Endvidere skal udarbejdes årsberetning og eventuelt et koncernregnskab. Det er anført: 'disse dele udgør en helhed.' Kravet gælder for det enkelte selskab. Derfor skal de enkelte selskaber i en koncern udforme et særskilt årsregnskab med særskilt årsberetning for dette selskab. En fælles årsberetning fritager m.a.o. ikke datterselskaber i koncernen for at udarbejde eget årsregnskab med hertil knyttet særskilt årsberetning, hvor årsregnskab og årsberetning udgør en helhed, der skal underskrives af selskabets ledelse.

Hvis en koncern alligevel udformer regnskaber for flere koncernselskaber som ét fælles dokument, skal de årsregnskaber for enkeltselskaber, der er indeholdt heri, fremstå som separate dokumenter fra side x til side y, hvorindenfor alle elementer og oplysninger, der kræves af dette selskabs årsregnskab og beretning, er indeholdt.

Senest opdateret 03-01-2013