Realkreditloven § 2, stk. 2 - Om realkreditinstitutters virksomhedsområde

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 21. marts 2001

Sagsfremstilling

I forbindelse med en undersøgelse af et realkreditinstitut konstaterede Finanstilsynet, at det pågældende institut forinden den danske euro-afstemning i efteråret 2000 havde købt obligationer for lånte midler.

Finanstilsynet indhentede herefter en redegørelse om forholdet fra realkreditinstituttet.

Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet vurderede på baggrund af oplysningerne, at det foretagne køb af obligationer ikke lå uden for det tilladte virksomhedsområde for realkreditinstitutter.

Finanstilsynet lagde vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt køb af obligationer for lånte midler ligger inden for det tilladte virksomhedsområde for realkreditinstitutter, ikke eksplicit fremgår af realkreditlovens ordlyd eller forarbejder. Tilsynet lagde endvidere vægt på, at der for realkreditinstitutter er fastlagt overordnede rammer for de renterisici m.v., som institutterne kan påtage sig såvel for så vidt angår midler omfattet af balanceprincippet som for instituttets øvrige midler, jf. bl.a. realkreditlovens kap. 7 samt §§ 64 og 65.

Finanstilsynet vurderede på baggrund af oplysningerne, at det foretagne køb af obligationer ikke lå uden for det tilladte virksomhedsområde for realkreditinstitutter. Finanstilsynet lagde vægt på, at spørgsmålet om, hvorvidt køb af obligationer for lånte midler ligger inden for det tilladte virksomhedsområde for realkreditinstitutter, ikke eksplicit fremgår af realkreditlovens ordlyd eller forarbejder. Tilsynet lagde endvidere vægt på, at der for realkreditinstitutter er fastlagt overordnede rammer for de renterisici m.v., som institutterne kan påtage sig såvel for så vidt angår midler omfattet af balanceprincippet som for instituttets øvrige midler, jf. bl.a. realkreditlovens kap. 7 samt §§ 64 og 65.

Senest opdateret 03-01-2013