Realkreditloven § 18 b, stk. 2, 1. pkt.

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning i skrivelse af 22. april 1998

På given foranledning har Finanstilsynet meddelt følgende fortolkning af realkreditlovens § 18 b, stk. 2, sammenholdt med § 1, stk. 3, og § 2, stk. 2, 1. pkt.

Realkreditinstitutter må drive realkreditvirksomhed, dvs. ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 2. Det skal i den forbindelse præciseres, at "engagementer" i relation til § 18 b, stk. 2, 1. pkt., skal fortolkes som "realkreditlån". Baggrunden herfor er, at realkreditinstitutter ikke må drive anden virksomhed f.eks. ydelse af lån, der ikke har pantsikkerhed i fast ejendom, medmindre der er tale om pengeinstitutvirksomhed eller forsikringvirksomhed, der drives gennem et datterselskab, jf. realkreditlovens § 2, stk. 4.

Efter § 18 b, stk. 2, kan der således ikke ydes andre former for lån end realkreditlån til direktører og bestyrelsesmedlemmer i henhold til instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

Vedrørende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige medarbejdere skal der sondres mellem eksternt udlån, dvs. ydelse af lån til bestyrelsesmedlemmer m.v., der ikke er ansat i realkreditinstituttet og ydelse af lån internt i virksomheden til realkreditinstituttets ansatte. Ydelse af lån til medarbejdere i realkreditinstituttet antages, under forudsætning af at lånene ikke ydes med henblik på at opnå økonomisk udbytte, at kunne henføres til instituttets personalepolitik.

Senest opdateret 03-01-2013