Lov om værdipapirhandel § 5

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 28. maj 1999 om anvendelse af elektroniske handelsnotaer.

En værdipapirhandler forespurgte Finanstilsynet om muligheden for, at selskabet kan anvende elektroniske handelsnotaer ved handler foretaget gennem selskabets internetbaserede handelssystem.

Finanstilsynet meddelte, at selskabet kan anvende elektroniske handelsnotaer og formidle information via den enkelte kundes elektroniske postkasse, såfremt kunden skriftligt har tiltrådt, at kunden udelukkende modtager handelsnotaer og korrespondance i elektronisk form.

Selskabet skal endvidere udarbejde forretningsgange for udarbejdelse, kontrol og fremsendelse af handelsnotaer og øvrig korrespondance i elektronisk form. Forretningsgangene skal sikre, at der ikke efterfølgende kan ændres i handelsnotaer og øvrig korrespondance, og at det kan dokumenteres, at der ikke er sket ændring i det foreliggende materiale. Selskabet skal endvidere etablere et beredskab, der indebærer, at selskabet i tilfælde af systemnedbrud kan udskrive og fremsende papirnotaer til kunderne.

Revisionen skal afgive erklæring om, at forretningsgangene er sikkerhedsmæssigt betryggende, herunder at selskabet kan dokumentere, at der ikke efterfølgende er ændret i de elektronisk fremsendte dokumenter, samt at selskabet ved systemnedbrud kan udskrive og sende dokumenter i papirform til sine kunder.

Finanstilsynet henviste til IT-sikkerhedsrådets introduktion og vejledning til digitale dokumenters bevis-værdi af 7. december 1998.

Senest opdateret 07-11-2003