Lov om fondsmæglerselskaber § 31, stk. 4 og § 36, stk. 6

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 6. maj 1998

Finanstilsynets skrivelse af 6. maj 1998 til Københavns Politi med anmodning om at rejse tiltale mod et selskab for at undlade at give tilsynet oplysninger efter § 31, stk. 4 i lov om fondsmæglerselskaber.

Finanstilsynet anmodede Københavns Politi om at indlede efterforskning med henblik på at rejse tiltale mod et selskab, der havde undladt at opfylde forpligtelsen til at meddele Finanstilsynet oplysninger efter § 31, stk. 4, i lov om fondsmæglerselskaber.

Undladelsen kan straffes efter lovens § 36, stk. 6.

Begrundelsen for anmodningen var, at Finanstilsynet med henblik på at foretage en vurdering af, om den virksomhed, selskabet driver, er omfattet af tilladelseskravet i lov om fondsmæglerselskaber, i 3 skrivelser havde udbedt sig en nærmere redegørelse, hvor alene den første var blevet besvaret. Svaret var ufyldestgørende.

Senest opdateret 07-11-2003