Lov om fondsmæglerselskaber § 11, stk. 1

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 9. marts 2001 om direktørs mulighed for at være kommanditist i et kommanditselskab.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet forespurgt, hvorvidt en direktør for et fondsmæglerselskab kan være kommanditist i et kommanditselskab i henhold til lov om fondsmæglerselskabers § 11, stk. 1.

Lov om fondsmæglerselskabers § 11, stk. 1 svarer til bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 1, hvorfor tilsvarende vil gælde for direktører i pengeinstitutter.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at en direktør i et fondsmæglerselskab i henhold til lov om fondsmæglerselskabers § 11, stk. 1, kan være kommanditist i et kommanditselskab, med mindre vedkommende med sine anparter behersker selskabet eller hæftelsen for selskabets forpligtelser ifølge vedtægterne reelt svarer til en ubegrænset og personlig hæftelse.

Er der tale om et kommanditselskab, der ejer, driver eller administrerer fast ejendom, vil hæftelsens størrelse ikke have betydning, da en direktør kan udøve den pågældende aktivitet, jf. bekendtgørelse af lov om fondsmæglerselskabers § 11, stk. 1, 2. pkt.

Senest opdateret 07-11-2003