Lov om fondsmæglerselskaber § 1, stk. 4 - skrivelse af 2. september 1997

24-07-2003

I skrivelse af 2. september 1997 meddelte Finanstilsynet et fondsmæglerselskab, at stiftelse af en investeringsforening ikke er omfattet af de tjenesteydelser, som et fondsmæglerselskab må udbyde, jf. bilag 1, i lov om fondsmæglerselskaber.

Endvidere meddelte Finanstilsynet, at fondsmæglerselskabet ikke kan være medstifter af en investeringsforening, idet stiftere påtager sig et civil- og strafferetligt ansvar. Dette gælder, uanset at selskabet opfatter sin rolle som medstifter som værende af praktisk og administrativ karakter, og den lovpligtige formue i investeringsforeningen bliver indbetalt af investor samme dag som stiftelsen af investeringsforeningen.

Senest opdateret 23-01-2007