Lov om fondsmæglerselskaber § 1, stk. 2

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 24. juli 1998 om forudbetalt provision.

Ved gennemgangen af et revisionsprotokollat blev Finanstilsynet opmærksom på, at regnskabsposten "Forudbetalinger for kunder" blandt andet bestod af en af selskabet forudbetalt formidlingsprovision i forbindelse med en større porteføljeaftale, som skulle indgås. Da aftalen ikke blev effektueret, skulle fondsmæglerselskabet have pengene tilbage.

Fondsmæglerselskabet oplyste, at det udbetalte beløbet til en person med henblik på, at han skulle skaffe selskabet en porteføljeplejeaftale.

I denne anledning meddelte Finanstilsynet, at fondsmæglerselskabet ikke havde tilladelse til at udføre porteføljepleje for kunder, hvorfor selskabet allerede af den grund ikke kunne udbetale formidlingsprovision.

Endvidere meddelte man, at der reelt er tale om et udlån, når der forudbetales en provision, der skal tilbagebetales, såfremt formidlingen ikke bliver til noget. Fondsmæglerselskaber kan ikke yde lån, da denne tjenesteydelse ikke fremgår af bilag 1 til lov om fondsmæglerselskaber.

Finanstilsynet påtalte forholdet.

Senest opdateret 07-11-2003