Lov om banker og sparekasser m.v. § 21, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, litra f, i kapitaldækningsbekendtgørelsen - Vedrørende den danske Folkekirke

08-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 8. juli 2003.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev spurgt om statsejede kirker, øvrige kirker i Folkekirken, stiftelser, menighedsråd og provstier var omfattet af begrebet Den Danske Folkekirke, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1, litra f.

I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1, litra f, kan tilgodehavender hos eller garanteret af Den Danske Folkekirke nulvægtes ved opgørelsen af de risikovægtede aktiver i solvensopgørelsen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at afgørelsen af om de nævnte institutioner var omfattet af Den Danske Folkekirke skulle ses i lyset af, om der er tilknyttet en skatteudskrivningsret.

Finanstilsynet meddelte, at Den Danske Folkekirke i kapitaldækningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1, litra f, omfatter:

  • Statsejede kirker,
  • Øvrige kirker i Folkekirken, såfremt disse er ikke-selvejende, jf. § 2, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi.
  • Fællesfonden, der bestyres af stiftsøvrigheden i henhold til § 10 i lov om folkekirkens økonomi.
  • Kirkegårds- og præstegårdskasserne, der bestyres af menighedsrådene i henhold til § 1 i lov om folkekirkens økonomi.
  • Provstiudvalgskasserne, der bestyres af provstiudvalget i henhold til § 17d i lov om folkekirkens økonomi.

Senest opdateret 08-07-2003