Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 71 - skrivelse af 12. maj 1999

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 12. maj 1999 om markedsføring af andele i investeringsinstitutter.

En advokat for et udenlandsk administrationsselskab for investeringsinstitutter bad Finanstilsynet om en udtalelse om, hvorvidt et påtænkt samarbejde mellem advokatens klient og et danske investeringslivsforsikringsaktieselskab betragtes som markedsføring af andele i investeringsinstitutter i henhold til § 71 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger eller i øvrigt kræver godkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997.

Der var redegjort for, at investeringslivsforsikringsaktieselskabet havde henvendt sig til advokatens klient med henblik på salg af andele i fire UCITS-investeringsfonde til investeringslivsforsikringsaktieselskabet.

Der var oplyst, at investeringslivsforsikringsaktieselskabet udbyder et unit-link forsikringsprodukt til sine kunder, som består af en opsparingsdel og en forsikringsdel. Investeringslivsforsikringsaktieselskabet stiller for så vidt angår opsparingsdelen en række investeringsfonde til rådighed, hvorfra forsikringstagerne frit kan vælge.

Investeringslivsforsikringsaktieselskabet køber og ejer herefter andelene på forsikringstagerens ønske, mens afkast tilskrives forsikringstagerens opsparingsdel med fradrag af administrationsomkostninger. Investeringslivsforsikringsaktieselskabet markedsfører sine forsikringer bl.a. ved at informere kunderne om, hvilke investeringsfonde der er til rådighed med omtale af fondene og gengivelse af deres logoer.

Det udenlandske investeringsinstitut agter ikke at foretage en selvstændig markedsføring af fondene i Danmark, men alene at tillade, at investeringslivsforsikringsaktieselskabet annoncerer med samarbejdet med investeringsinstituttet, og sådan, at det af annonceringen tydeligt vil fremgå, at det er investeringslivsforsikringsaktieselskabet, der annoncerer for sit produkt.

I denne anledning udtalte Finanstilsynet, at Finanstilsynet på grundlag af de ovenfor refererede oplysninger ikke fandt, at investeringslivsforsikringsaktieselskabets køb til opsparingsdelen i investeringslivsforsikringsaktieselskabets unit-link livsforsikringer af andele i de fire investeringsfonde, som administreres af administrationsselskabet, udgør en markedsføring af andele i investeringsinstitutter i henhold til § 71 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, eller bekendtgørelse nr. 1054 af 17. december 1997, som kræver godkendelse.

Senest opdateret 04-12-2012