Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 60, stk. 1 og 2

24-07-2003

Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 60, stk. 1 og 2, og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1051 af 17. december 1997 om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m. § 1, stk. 1, nr. 3.

Finanstilsynet meddelte i skrivelse af 27. januar 1998 InvesteringsForenings-Rådet, at begrænsningerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 60, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse på investering i værdipapirer udstedt eller garanteret af følgende institutioner af offentlig karakter:

- African Development Bank,
- Asian Development Bank,
- Council of European Resettlement Fund for National Refugees and Overpopulation in Europe,
- Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Switzerland),
- Euratom (European Atomic Energy Community),
- European Investment Bank,
- European Coal and Steel Community,
- Inter-American Development Bank (IADB),
- International Finance Corporation,
- Nordiska Investeringsbanken,
- World Bank (International Bank for Reconstruction and Development).

Det er en forudsætning, at der er tale om værdipapirer omfattet af § 59, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, og at de institutioner, der udsteder eller garanterer værdipapirer, hvori foreningen agter at investere i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3, angives i foreningens vedtægter.

Senest opdateret 04-12-2012