Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende videregivelse af oplysninger til modparts advokat i skilsmissesag

24-07-2003

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut havde sendt kontoudtog til en advokat, der i forbindelse med en skilsmisseforhandling havde fuldmagt til at ordne og få indsigt i den ene parts økonomi. Der blev herved også givet oplysninger om den anden parts personlige konti.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet udtalte, at sådanne oplysninger ikke kunne gives, uanset om parterne har formuefællesskab. Instituttet fik derfor en påtale, for at have overtrådt BSL § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1).

Senest opdateret 04-12-2012