Rapport om indregning og måling af udlån til dagsværdi

24-07-2003

 

En arbejdsgruppe nedsat af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for kreditinstitutter færdiggjorde i februar 2008 en rapport om indregning og måling af udlån til dagsværdi. Finanstilsynet offentliggør i dag, den 23. juli 2008, denne rapport.

Rapporten har følgende indhold:  

 

  1. Indledning
  2. Baggrund
  3. Måling af udlån
  4. Generelle forskelle ved måling til amortiseret kostpris henholdsvis dagsværdi
  5. Forskelle i nedskrivninger ved måling til amortiseret kostpris henholdsvis dagsværdi
  6. Dagsværdi af udlån, der kan indfris med børsnoterede obligationer
  7. Notekravet i IFRS 7

Se rapporten her (pdf)


Kontaktperson:

Konsulent Flemming Petersen

Direkte tlf.nr.:

33 55 84 12

 

Senest opdateret 23-07-2008