Bekendtgørelse nr. 935 af 17. oktober 1996 § 49, stk. 2 (Reg. af fondsaktiver i en værdipapircentral)

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 28. oktober 1998.

 
Et pengeinstitut anmodede om dispensation fra kravet i § 49, stk. 2, i bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral, om udsendelse af ændringsmeddelelse i forbindelse med overdragelse af bankvirksomheden til et helejet datterselskab.

Pengeinstituttet fremførte i denne anledning, at da overdragelsen ligeledes omfattede overdragelse af navnet, og kontoførende institutter i Værdipapircentralen er registreret under banknavnet, gav det ifølge pengeinstituttet ikke nogen mening af udsende ændringsmeddelelse til kontohaverne, idet kontoførende institut stadig vil være lydende samme navn.

På denne baggrund meddelte Finanstilsynet den ansøgte dispensation fra bekendtgørelsen.

Senest opdateret 23-01-2007