Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling af 5. august 1999 - Om indvendig besigtigelse

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 21. november 2002.

Sagsfremstilling:

Under tilsynets undersøgelse af realkreditinstitutternes udlån til ejerboliger i efteråret 2002 konstaterede tilsynet, at et enkelt realkreditinstitut fortolker kravet om indvendig besigtigelse i værdiansættelsesbekendtgørelsens kapitel 4 på en sådan måde, at indvendig besigtigelse ikke nødvendigvis betyder, at vurderingsmanden skal have været inde i ejendommen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at indvendig besigtigelse kun kan foretages i overensstemmelse med værdiansættelsesbekendtgørelsens kapitel 4, hvis vurderingsmanden har været inde i ejendommen.

Senest opdateret 03-01-2013