Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 5 - Om værdiansættelse af "støttede" private andelsboliger

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 10. januar 2000 Bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999

Et realkreditinstitut har forespurgt Finanstilsynet, hvorledes de nye andelsboligtyper i § 160 n i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. skal værdiansættes. Bestemmelsen blev vedtaget ved ændringslov af 20. december 1999 og trådte i kraft den 1. januar 2000.

Finanstilsynet meddelte, at værdiansættelsen af andelsboliger, hvortil der gives kommunal garanti (mellem 65% og 80%) i henhold til § 160 n i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., er omfattet af § 5 i bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling.

De "nye" andelsboligtyper i § 160 n i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger kan derfor værdiansættes til den af kommunen godkendte anskaffelsessum.

Senest opdateret 03-01-2013