Bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 (om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer - § 5, stk. 39) ID317

24-07-2003

Fondsrådets skrivelse af 5. oktober 2001.


Sagsfremstilling:


En værdipapirhandler henvendte sig til Fondsrådet vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Værdipapirhandleren forespurgte konkret til handelstypen i den situation, hvor der ikke foreligger en udtrykkelig aftale mellem kunden og værdipapirhandleren, samt til spørgsmålet om fuldmagt.


Afgørelse:


På denne baggrund udtalte Fondsrådet:

'[Værdipapirhandleren] har ved henvendelser af 7. henholdsvis 12. september 2001 fremkommet med bemærkninger samt en række konkrete spørgsmål til Fondsrådets udkast til vejledning til bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer.

Vedlagt følger til [værdipapirhandlerens] orientering Fondsrådets vejledning nr. 12258 af 17. september 2001 til bekendtgørelsen.Da ikke alle de af [værdipapirhandleren] stillede konkrete spørgsmål imidlertid er behandlet i vejledningen, skal her anføres følgende:

[Værdipapirhandleren] anfører bl.a., at mange mindre pengeinstitutter, hvor andet ikke er udtrykkeligt aftalt, afregner til gennemsnitskursen fastsat af Københavns Fondsbørs A/S. [Værdipapirhandleren] spørger i den forbindelse, om denne fremgangsmåde er korrekt i henhold til bekendtgørelsen.

En værdipapirhandler behøver ikke at tilbyde sine kunder samtlige handelstyper. Såfremt handelstypen ikke fremgår af aftalen, skal handelen gennemføres over et handelssystem, med mindre kunden på dette tidspunkt kan opnå samme mængde værdipapirer til den samme eller en bedre pris på anden vis, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3. Det er på denne baggrund Fondsrådets opfattelse, at den af [værdipapirhandleren] beskrevne fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

[Værdipapirhandleren] anfører endvidere, at visse kunder indgår porteføljemanagementaftaler, hvor manageren får fuldmagt til at handle som agent for kunden. Manageren bestemmer såvel tidspunkt for handelen, hvilke værdipapirer der handles og med hvilken værdipapirhandler. Handeler afvikles i kundens navn, og kunden modtager afregningsnotaer fra værdipapirhandleren. [Værdipapirhandleren] forespørger i denne forbindelse, om kunden som led i en sådan porteføljemanagementaftale kan give manageren fuldmagt til at modtage handelsvilkår fra værdipapirhandleren?

Det er Fondsrådets opfattelse, at det er muligt for kunden som led i en sådan aftale ved fuldmagt at lade porteføljemanageren modtage værdipapirhandlerens almindelige forretningsbetingelser.'

 

Senest opdateret 06-06-2009