Påbud om ophør med en bestemt form for direkte markedsføring - Sparbank A/S - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 4

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 19. august 2008.

Sparbank A/S får påbud om at stoppe vildledende markedsføring

 
Finanstilsynet har påbudt Sparbank A/S at ophøre med at bruge en bestemt form for direkte markedsføring, som tilsynet finder er vildledende. 

Banken har i et brev sendt til række kunder givet indtryk af, at kunderne kunne få et beløb udbetalt vederlagsfrit, selv om der reelt er tale om, at de skal trække yderligere på en allerede bevilget kredit for at få pengene. 

I brevet bruger Sparbank formuleringen "friværdi" om den uudnyttede kredit, og samtidig skriver banken i brevets overskrift, at der står et konkret beløb (eksempelvis 5.000 kr.) og "venter på" kunden. 

Finanstilsynet mener, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, der blandt andet siger, at en finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige oplysninger.

 

Senest opdateret 26-08-2008