Påtale for mangelfuld markedsføring af kreditkort - Lån & Spar Bank - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 –

24-07-2003

Afgørelse af 27. februar 2009

Afgørelse

Lån & Spar Bank har fået en påtale af Finanstilsynet for mangelfuld markedsføring af bankens MasterCard-kreditkort i forbindelse med julen sidste år.

Lån & Spar Bank sendte i december 2008 et brev til sine MasterCard-kunder med titlen 'Gør MasterCard til dit foretrukne julekort, så får du råd til mere og gaver til flere.' I brevet skrev banken, at den gerne ville forsøde kundernes juletid med lidt ekstra, og at kunderne derfor kunne få tilsendt en check på op til 15.000 kr., dog højst det beløb, kunderne havde på deres MasterCard-konto.

Finanstilsynet vurderer, at Lån & Spar Bank har markedsført sit produkt i strid med § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Det fremgik ikke af brevet, at beløbet blev hævet på kundens MasterCard-konto, og at der derfor alene var tale om, at kunderne kunne spare et hævegebyr i forbindelse med brug af kreditkortet. Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne om de reelle fordele ved at benytte sig af bankens tilbud derfor var mangelfulde.

Senest opdateret 07-05-2009