Lov om finansiel virksomhed § 3 stk. 1 (markedsføring)

30-01-2003

Afgørelse af 30. januar 2003.

Sagsfremstilling:

Et forsikringsselskab markedsførte et nyt pensionsprodukt i en brochure, hvor der blev anvendt nogle andre markedsforudsætninger, end angivet i Forbrugerombudsmandens & Finanstilsynets retningslinier for afgivelse af bonusprognoser og prognoser for pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter af februar 1990 (markedsføringshenstillingen). Selskabet gjorde opmærksom på dette i en note sidst i brochuren med en lille skriftstørrelse. Hvis en kunde ønskede at tegne produktet, anvendte selskabet nogle andre markedsforudsætninger end de i brochuren angivne.
 
Afgørelse/begrundelse:

Efter drøftelse i Det Finansielle Virksomhedsråd meddelte Finanstilsynet, at selskabets markedsføring af produktet i den omhandlede brochure var i strid med § 3, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 7. august 2002 og § 1, stk. 3 og 4 i markedsføringshenstillingen.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at selskabet anvender ét sæt retningslinier ved markedsføringen af produktet i brochuren og ét andet ved kundens køb af produktet, uden at der gøres opmærksom på dette. Det findes ikke at være tilstrækkeligt, at selskabet gør opmærksom på forholdet i en note i brochuren, eller at selskabet gør opmærksom herpå på selskabets hjemmeside.

Finanstilsynet har på denne baggrund i medfør af § 68, 3 pkt. i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 7. august 2002, påbudt selskabet at ændre brochuren så det tydeliggøres, hvilke markedsforudsætninger der anvendes.

Senest opdateret 30-01-2003