Lov om værdipapirhandel m.v. § 60, stk. 1

28-09-1998

Finanstilsynets skrivelse af 28. september 1998.

 
Værdipapircentralen anmodede om godkendelse af en midlertidig ændring af regelsættet i forbindelse med, at en edb-central skulle foretage konvertering af VP-konti som følge af overtagelsen af opgaven som datacenter for en sparekasse. Værdipapircentralen anmodede i den forbindelse om ekstraordinært at kunne åbne for indrapportering til registrering på et fastsat tidspunkt.

Værdipapircentralen anførte, at åbningstiden vil gælde for samtlige indrapporterende brugere, hvilket VP ville orientere deltagerkredsen om.

Tilsynet meddelte, at Tilsynet kunne godkende den midlertidige ændring af regelsættet under forudsætning af, at VP i meddelelsen til deltagerkredsen om den midlertidige ændring tillige orienterede om baggrunden herfor samt anførte, at der i den ekstra åbningstid ikke forventedes andre indrapporteringer af anmeldelser, end hvad den konkrete baggrund tilsagde.

Senest opdateret 28-09-1998