Lov om forsikringsvirksomhed § 5 og § 11

27-03-1998

Finanstilsynets afgørelse af 27. marts 1998.

Finanstilsynet blev anmodet om at tage stilling til foreneligheden af en forsikringsordning for folkekirken med lov om forsikringsvirksomhed § 5 og § 11.

Det fremgår af ordningens indhold, at der i løbet af 1999 og 2000 skal anvendes 40 mio.kr. af landskirkeskatten til opbygning af en ny forsikringsordning. Fællesfonden, hvortil pengene indbetales, dækker de årlige udgifter til administration af ordningen, men den samlede administration af ordningen vil blive udbudt i licitation blandt forsikringsselskaber og forsikringsmæglere.

Fællesfonden dækker herefter alle skader på bygninger og løsøre på op til 40 mio.kr. årligt, med en mindre selvrisiko for de enkelte menighedsråd.

Fællesfonden tegner en fælles forsikring i et forsikringsselskab for skader udover 40 mio.kr. og op til 5 mia.kr. årligt. Desuden tegner fællesfonden arbejdsskade- og ansvarsforsikringer i et forsikringsselskab for alle folkekirkens medarbejdere.

Finanstilsynet fandt, at den danske folkekirke er at betragte som en forvaltningsretlig enhed, som på linje med tilsvarende forvaltningsretlige enheder har adgang til at være selvforsikret på et eller flere områder. Det er endvidere Finanstilsynets opfattelse, at en kombination af selvforsikring og afdækning ikke tilsidesætter muligheden for en selvforsikringsordning.

På denne baggrund fandt Finanstilsynet ikke, at den påtænkte forsikringsordning for folkekirken var i strid med §§ 5 og 11 i lov om forsikringsvirksomhed.

Senest opdateret 27-03-1998