Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c, stk. 1 og 2 - Om bestyrelseshverv i Rudolf Steinerskolen

07-05-1998

Finanstilsynets afgørelse af 7. maj 1998.

Sagsfremstilling

Tilsynet er blevet spurgt, om det er i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens ledelsesregler, at en pengeinstitutdirektør ligeledes varetager bestyrelseshverv i Den Selvejende Institution Rudolf Sterinerskolen. Det er oplyst, at 75 % af institutionens indtægter kom fra offentlige tilskud. Det var desuden anført, at pengeinstituttet havde et mindre engagement med institutionen.

Afgørelse/begrundelse

Tilsynet meddelte, at på baggrund af det oplyste, findes hvervet at være om fattet af undtagelsesbestemmelsen i bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 2. Det blev endvidere bemærket, at engagementet med institutionen efter direktørens indtræden i bestyrelsen er omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 1, nr. 2, hvorfor bevillinger fremover skal ske i instituttets be styrelse.

 

Senest opdateret 07-05-1998