Lov om banker og sparekasser m.v. § 23 - 23 a og bekendtgørelse nr. 1038 af 15. december 1995 om særlig sikre krav §§ 1 og 4 - Om repo-forretninger

17-07-1998

Finanstilsynets afgørelse af 17. juli 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 23 - 23 a

Sagsfremstilling:

Tilsynet er telefonisk blevet spurgt om reglerne for medtagelse af repo-forretninger i realkreditobligationer med et pengeinstitut som modpart ved op gørelse af engagement i henhold til §§ 23-23 a i bank- og sparekasseloven og §§ 1 og 4 i bekendtgørelse om særlig sikre krav.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at for kontantværdien af de solgte obligationer kan fradrages med 99,5 % for repo-forretninger inden for 1 år. Dertil tillægges den evt. positive markedsværdi (aktuel markedsværdi fratrukket den ovennævnte kontantværdi) uden fradrag i dette engagement i opgørelsen af store engagementer med repomodparten.

Udover dette engagement, som indgår i opgørelsen af store engagementer, er der engagement med udstederen af realkreditobligationerne. Disse kan fradrages med 90 %.

Senest opdateret 17-07-1998