Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2023

01-02-2023

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab  24.02.2023 Principper for genforsikring  pdf 
  13.03.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022 pdf 
  28.02.2023  Kursværnsatser gældende fra 1. marts 2023  pdf 
  21.03.2023  Kursværnssatser gældende fra den 22. marts 2023 pdf 
  31.03.2023  Gebyr ved genkøb og overførsler pdf 
  19.04.2023  Kursværnssatser gældende fra 20. april 2023  pdf 
  02.05.2023 Genforsikring fra 1. maj 2023  pdf 
  24.05.2023 Kursværnssatser gældende fra 25. maj 2023 pdf 
  31.05.2023  Forsikringsmæssige hensættelser for Tab af Erhvervsevne i forsikringsklasse I pdf 
  31.05.2023  Opgørelse af fortjenstmargen pdf 
  31.05.2023  Inflationsregulering af omkostninger  pdf 
  14.06.2023  Kursværnssatser gældende fra 15. juni 2023 pdf 
  29.06.2023  Depotrente for AP Stabil fra 1. juli 2023 pdf 
  29.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  09.08.2023  Kursværnssatser gældende fra  9. august 2023 pdf 
  25.08.2023  Kursværnssatser gældende fra  29. august 2023 pdf 
  11.09.2023  Kursværnssatser gældende fra 11. september 2023 pdf 
  24.10.2023  Kursværnssatser gældende fra 25. oktober 2023  pdf 
  31.10.2023  Nyt tegningsgrundlag for AP Netlink med garanti  pdf 
  21.11.2023  Kursværnssatser gældende fra 22. november 2023  pdf 
  21.12.2023  Kursværnssatser gældende fra 21. december 2023 pdf 
  21.12.2023  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2024   pdf
  21.12.2023  Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink pdf 
  21.12.2023  Sikkerhedstillæg i gruppelivstarif  pdf 
  21.12.2023  Rentesats for AP Loyalitetsbonus gældende fra 1. januar 2024 pdf 
  21.12.2023  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser pdf
  21.12.2023  Gruppeliv mv. 2024  pdf
  21.12.2023  Forsikringsmæssige hensættelser for Tab af Erhvervsevne i forsikringsklasse I pdf 
  21.12.2023  Risikoforrentning for 2024 pdf
  21.12.2023  Depotrenter for 2024 pdf 
  21.12.2023  AP NetLink - opdatering af dødelighed  pdf
  21.12.2023  2. ordens risikopræmier ved død i G82 for 2024  pdf
  21.12.2023  Udlodning af AP Loyalitetsbonus  pdf
  21.12.2023  Vederlag AP NetLink 2024  pdf
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab  07.02.2023  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2022  pdf 
  28.02.2023  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  31.03.2023  Kontorenter pdf 
  28.04.2023  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  30.06.2023  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  31.08.2023  Kontorenter pdf
  30.09.2023  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  31.10.2023  Overskudspolitik for 2023  pdf 
  29.12.2023  Parametre for reaktiveringssandsynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2023 Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  29.12.2023  Kontorenter pdf
  29.12.2023  Overskudspolitik for 2024 pdf 
  29.12.2023  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser pdf 
  29.12.2023  Bonussatser for 2023-2024 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  29.12.2023  Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi   pdf
  29.12.2023  Hensættelsesgrundlag pdf 
  29.12.2023  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser  pdf 
  29.12.2023  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne i det tidligere Danica Pensionsforsikring   pdf 
  29.12.2023  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2023  Fravalg af garanti i Tidspension pdf 
  29.12.2023  Parametre for IBNR i Danica Pension   pdf
  29.12.2023  Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi   pdf 
  29.12.2023  Pris for solidarisk præmiefritagelse og solidarisk dødsfaldsdækning  pdf 
  29.12.2023  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2023  Omkostningssatser for Traditionel i det tidligere Danica Pensionsforsikring pdf 
  29.12.2023  Omkostningssatser for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf
  29.12.2023  Omkostningssatser for delbestanden Tidspension  pdf 
  29.12.2023  Omkostningssatser pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II 02.01.2023 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S  08.03.2023  Anmeldelse af den realiserede risikoforrentning for 2022  pdf 
  17.03.2023  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf 
  30.06.2023  Anmeldelse af bonussats vedrørende invalidesummen gældende fra 1. juli 2023 pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2024 pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af overskudsdisponering gældende fra 31. december 2023 pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af ændringer til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2024  pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer gældende fra 31. december 2023  pdf 
  08.12.2023  Anmeldelse af 2. ordens satser vedrørende gennemsnitsrente gældende fra 1. januar 2024  pdf 
Lærernes Pension  06.01.2023  Ændring af IBNR-faktor til opgørelse af IBNR-reserven  pdf 
  20.04.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022  pdf 
  29.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  12.12.2023  Nye kohortedødeligheder på omregningsgrundlag  pdf 
  12.12.2023  Ændring i opgørelse af IBNR-reserven  pdf 
  12.12.2023 Ændringer til afsnit 1.9 Gruppeordning  pdf 
  15.12.2023  Anmeldelse af bonussatser gældende fra 1. januar 2024.  pdf 
  18.12.2023  Anmeldelse af håndtering af udskudt pensionsafkastskat pdf 
  21.12.2023  Markedsværdiforudsætninger til opgørelse af livsforsikringshensættelser  pdf 
  21.12.2023  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat   pdf 
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S  30.01.2023  Ændringer til beregningsgrundlaget vedrørende markedsrente   pdf 
  28.04.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022  pdf 
  28.04.2023  Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2022 pdf 
  27.06.2023   Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
  21.12.2023  Ændringer til beregningsgrundlaget vedrørende markedsrente pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf 
  21.12.2023  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen pdf 
  21.12.2023  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2024  pdf 
  21.12.2023  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf 
Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S  03.02.2023  Genanmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Norli Liv og Pension  pdf 
  31.03.2023  Realiseret betaling til egenkapitalen for 2022  pdf 
  30.06.2023  Anmeldelse af bonussatser gældende fra og med 1. juli 2023 pdf 
  30.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  09.08.2023  Principper for betaling til egenkapitalen 2023 pdf 
  25.09.2023  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % Beregningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af principper for genforsikring, herunder beløbsstørrelser pdf 
  20.12.2023  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser  pdf 
  20.12.2023  Principper for betaling til egenkapitalen 2023 pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af opgørelse af livsforsikringshensættelser i Norli Liv og Pension pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af bonussatser gældende fra og med 1. januar 2024 pdf 
  20.12.2023  Principper for betaling til egenkapitalen 2024 pdf 
  20.12.2023  Bonussatser for 2023-2024 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Norli Liv og Pension pdf 
  20.12.2023  Opgørelse af realiseret resultat og fordeling mellem grupper, herunder anvendelse af omkostnings- og sikkerhedstillæg pdf 
Norli Pension Livsforsikring A/S  27.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
  27.06.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022 og anmeldelse af egenkapitalens udlægskonto pr. 31.12.2022 pdf 
  22.11.2023 Opdateret anmeldelse af realiseret risikoforrentning for 2022 og egenkapitalens udlægskonto pr. 31.12.2022  pdf
  28.12.2023  Ændring af metode til fordeling af risikomargen i regnskabet på rentegruppeniveau  pdf
  28.12.2023  Satser og principper for risikoforrentning i 2024  pdf
  28.12.2023  Bonussatser gældende fra 1. januar 2024  pdf
  28.12.2023  Satser til beregning af IBNR og RBNS og erstatningshensættelsen fra 31. december 2023  pdf 
  28.12.2023  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2023  pdf
Pensam Pension forsikringsaktieselskab  08.03.2023  Tillæg til risikoforretning  pdf 
  08.03.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  30.06.2023  Ny teknisk rente i de garanterede koncepter gældende fra 01.07.2023  pdf 
  01.08.2023  Opdaterede genkøbsregler gældende fra 01.08.2023  pdf 
  21.12.2023  Justering af omkostningsstruktur   pdf  
  21.12.2023  Satser vedrørende risikoforrentning  pdf 
  21.12.2023  Anden ordens satser for året 2024 samt justering af kontributionsgrupper  pdf 
  31.12.2023  Opdatering af markedsværdiparametre    pdf 
  31.12.2023  Ændring af kontributionsgrupper  pdf 
  31.12.2023  Ophør af genforsikringsprogram  pdf 
  31.12.2023  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien og diverse satser for gruppeforsikringer i 2024 pdf
  31.12.2023  Solidariske præmier for 2024  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab A/S  06.03.2023  Realiseret risikoforrentning for 2022 pdf 
  06.03.2023  Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2022  pdf 
  26.06.2023  Sammenskrivning af teknisk grundlag ultimo 2022  pdf 
  28.09.2023  Beregning af pensioner forsikringsklasse III   pdf 
  15.12.2023  Opdatering af markedsværdigrundlag pdf 
  15.12.2023  Bonussatser for forsikringsklasse I  pdf 
  15.12.2023 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf 
  15.12.2023  Satser til markedsværdiopgørelser 2023 pdf 
  15.12.2023  Overskudspolitik pdf 
  15.12.2023  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2024 pdf 
  15.12.2023  Satser for forsikringsklasse III pdf 
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab  01.03.2023  Ændring i afgrænsning af fripolicer i den månedlige konvertering til U17 pdf 
  10.03.2023  Fastlåsning af rentegrupper pdf 
  11.04.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  for PFA Pension_2023 pdf 
  27.04.2023  Fastlåsning af rentegrupper – ændret ikrafttrædelsesdato pdf 
  28.04.2023  Ændringer til hensættelsesgrundlag pdf 
  28.04.2023  Konvertering til U17 af den resterende bestand af policer i gennemsnitsrente, som endnu ikke er konverteret til U17 pdf 
  08.06.2023  Ændring af omregningsmetode for månedlige kostpriser i PFA Plus pdf 
  26.06.2023  Overgangsordning for overførsler i forbindelse med kommende justering af model for KundeKapital  pdf
  25.08.2023  Justering af prisen for forsikringsoverskudsdeling i PFA Plus pdf 
  29.09.2023  Opdatering af hensættelsesgrundlag mht. IBNR-hensættelse, forventet udløb og godkendelsesstatus  pdf 
  29.09.2023  Justering af håndtering af SFD-dækninger ved omtegning til fripolice  pdf 
  29.09.2023 Ændring af prisberegning for forsikringsprodukter i PFA Plus iht. påbud fra Finanstilsynet og opdatering af hensættelsesgrundlag mht. risikomargen  pdf
  02.10.2023  PFA Plus - ny beregningsmodel for erfaringstarifering af dødsfaldsdækninger   pdf 
  25.10.2023  Omkostninger for gennemsnitsrentepolicer  pdf
  01.11.2023  Pris for ophævelse og delvis ophævelse/udbetaling for Fri Pension mv.  pdf 
  19.12.2023  Depotrenter i gennemsnitsrente pdf 
  19.12.2023  Forenkling af beregning af risikoforrentning  pdf 
  19.12.2023 PFA Plus – Grundlag for udbetaling og udbetalingssikring pdf 
  19.12.2023  Opdatering af grundlag for produktet Plejesikring med anvendelse af dødelighed for U17 grundlag pdf 
  19.12.2023  Opdatering af hensættelsesgrundlag pdf 
  20.12.2023 Justering af gebyrer og omkostningssatser  pdf 
  20.12.2023  Ny TAE dækning 803 – sum ved halv nedsat erhvervsevne  pdf
  20.12.2023  Ændring af model for KundeKapital pdf 
  22.12.2023  Ændring af beregning af priser m.m. i PFA Plus og justering af regler for forsikringsoverskudsdeling i PFA Plus pdf 
  22.12.2023  Prisjusteringer på forsikringer solgt gennem Letpension og LB  pdf 
PKA+Pension forsikringsselskab A/S  31.05.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  20.12.2023  Satser for bonusregulativ  pdf 
  20.12.2023  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forretning af basiskapital  pdf 
  20.12.2023  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser  pdf 
  20.12.2023  Anmeldelse af kontorente gældende fra 1. januar 2024 for "MERE-I-RENTE Pension  pdf 
  20.12.2023  Ændring af omkostningssatser for markedsrenteordninger  pdf 
  20.12.2023  Ændring til markedsværdigrundlag som følge af udskudt pensionsskatteaktiv  pdf 
Sampension Livsforsikring A/S 31.01.2023  Kursværn gældende for februar 2023  pdf 
  28.02.2023  Kursværn gældende for marts 2023  pdf 
  31.03.2023  Kursværn gældende for april 2023 pdf 
  21.04.2023  Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag  pdf 
  28.04.2023  Kursværn gældende for maj 2023  pdf 
  25.05.2023  Præciseringer til Teknisk grundlag 2023.01.01 for AMP ordninger pdf 
  25.05.2023  Ændret helbredsregler for virksomhedsordninger pdf 
  25.05.2023  Præciseringer vedrørende tilbagekøb og bonus, bonuskonti og bonuskapital på T98 pdf 
  31.05.2023  Kursværn gældende for juni 2023 pdf 
  30.06.2023  Kursværn gældende for juli 2023 pdf 
  31.07.2023 Kursværn gældende for august 2023 pdf 
  31.08.2023  Kursværn gældende for september 2023 pdf 
  29.09.2023  Kursværn gældende for oktober 2023 pdf 
  31.10.2023  Kursværn gældende for november 2023  pdf 
  01.11.2023  Præciseringer til teknisk grundlag 2023.01.01 for AMP-ordninger   pdf 
  30.11.2023  Kursværn gældende for december 2023  pdf
  15.12.2023  Fastsættelse og regulering af løbende pensioner i markedsrente  pdf 
  15.12.2023  Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlag pdf 
  15.12.2023  Bonussatser fra 1. januar 2024 pdf 
  15.12.2023  Udbetalingsperiode for bonuskapital pdf 
  18.12.2023  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget m.m. pdf 
  20.12.2023  Bonussatser for 2023-2024 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  20.12.2023  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser   pdf
  22.12.2023  Parametre til opgørelse af priser og hensættelser for gruppeforsikringer pdf
Tryg Livsforsikring A/S  31.03.2023  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  21.12.2023  Ændret markedsværdigrundlag samt præmiesatser pdf 
Velliv Pension & Livsforsikring A/S 03.01.2023 Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser for forsikringer som er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv  pdf 
  06.01.2023  Anmeldelse af ændringer af satser i tilknytning til beregningsgrundlaget V22M  pdf 
  25.01.2023  Genfremsendelse af anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI af 29. april 2022  pdf 
  07.03.2023  Anmeldelse af realiseret risikoforrentning for 2022  pdf 
  07.03.2023 Anmeldelse af ændringer til princip for genforsikring, herunder beløbsgrænser  pdf 
  28.03.2023  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"   pdf 
  12.04.2023  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  20.04.2023  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"   pdf 
  16.05.2023 Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant" pdf 
  09.06.2023  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf 
  23.06.2023  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  28.06.2023  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  03.07.2023  Ændring af reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III.  pdf
  10.08.2023  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant" pdf 
  29.09.2023 Anmeldelse af ændrede omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af beregningsgrundlaget V22M  pdf 
  29.09.2023  Anmeldelse af ændrede omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af Bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA, V22G og V22GA  pdf 
  29.09.2023  Der anmeldes ændringer til reglerne for afgivelse af helbredsoplysninger for obligatoriske firmaordninger pdf 
  06.11.2023 Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"   pdf 
  21.12.2023   Anmeldelse af forrentning af DinKapital pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af ændring til regelsæt for selskabet kontributionsgruppeinddeling  pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af ændringer til regelsæt for beregning og fordeling af realiseret resultat, samt anmeldelse af forventet resultat for egenkapitalens risikoforrentning for 2024  pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af ændringer til princip for genforsikring, herunder beløbsgrænser pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberrettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf 
  21.12.2023  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke bonusberettigede forsikringer omfattetaf forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf
  21.12.2023  Anmeldelse af bonussatser for 2023 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I, for forsikringer på beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA, V22G og V22GA og tilhørende bonusregulativ samt gebyr i jobskifteaftalen pdf 
  21.12.2023  Anmeldelse af satser i tilknytning til beregningsgrundlaget V22M for 2024 samt gebyr i jobskifteaftalen  pdf
  21.12.2023  Ændring af hændelsesbaserede gebyrer  pdf
  21.12.2023  Bonussatser for 2023-2024 for den del af bestanden, som er omfattet as samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf
  21.12.2023  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser for invaliderenter omfattet af samarbejdet med Forende Gruppeliv pdf 

 

Senest opdateret 07-03-2024