Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2024

04-07-2024

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

pdf

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension livsforsikringsaktieselskab 29.01.2024 Kursværnssatser gældende fra 30. januar 2024 pdf 
  05.03.2024  Kursværnssatser gældende fra 6. marts 2024   pdf 
  12.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023 pdf 
  19.03.2024  Kursværnssatser gældende fra 20. marts 2024 pdf 
  23.04.2024 Kursværnssatser gældende fra 24. april 2024 pdf
  22.05.2024 Kursværnssatser gældende fra 22. maj 2024 pdf
  21.06.2024 Kursværnssatser gældende fra 21. juni 2024 pdf
Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 07.02.2024 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension 2023 pdf
  08.05.2024 Ændringer til beregningsgrundlaget vedrørende markedsrente pdf
 Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S  04.04.2024  Nyt tegningsgrundlag til produkter tilbudt Diabetesforeningen samt konsekvensrettelse i grundlaget for PlusLiv pdf 
 Norlig Pension Livsforsikring A/S  10.04.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023 og anmeldelse af egenkapitalens udlægskonto pr. 31.12.2023 pdf
   10.04.2024  Bonussatser for 2023-2024 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  10.04.2024 Realiseret betaling til egenkapitalen for 2023 pdf
  25.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag pdf
  27.06.2024 Forsikringsmæssige hensættelser for Tab af Erhvervsevne i forsikringsklasse I pdf
Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab  07.02.2024 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2023  pdf
  29.02.2024  Omkostningssatser pdf 
  27.03.2024  Nye tegningsgrundlag  pdf 
  27.03.2024  Kontributionsopdeling  pdf 
  27.03.2024  Bonussatser for D14 og U24   pdf 
  28.06.2024 Anmeldelse af hensættelsesgrundlag pdf
  28.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv II 02.01.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S 09.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag pr. 1. januar 2024   pdf 
Lærernes Pension 07.02.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023  pdf 
  07.06.2024 Præcisering vedrørende kontofremregning af særlige bonushensættelser pdf
  11.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Nordea Pension, Livsforsikringsselskab A/S 18.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023  pdf 
  18.03.2024  Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31.12.2023  pdf 
  28.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S 27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Norli Pension Livsforsikring A/S 27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Pensam   29.02.2024  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  06.03.2024  Udlæg fra basiskapitalen pr. 31. december 2023  pdf 
  24.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  24.06.2024 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien og diverse satser for gruppeforsikringer gældende fra 1.7.2024 samt ændringer til kapitel 7 i det tekniske grundlag pdf
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab  04.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023  pdf 
  04.03.2024  Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2023  pdf 
  25.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag ultimo 2023 pdf
PFA Pension Forsikringsaktieselskab 25.01.2024 Betalingsfrekvens for forsikringer solgt gennem Letpension pdf
  21.02.2024  Ændring af superrisikoreglerne pdf 
  29.02.2024  Opdatering af parametre for genansøgningsmodel   pdf 
  20.03.2024  Justering af omkostningssatser m.m. for forsikringer solgt gennem Letpension   pdf 
  23.04.2024 Ændring af krigsregulativ pdf
  26.04.2024 Opdatering af parametre for hensættelser til omkostninger pdf
  26.04.2024 Ændring af beregning af priser i PFA Plus på grund af Ligebehandlingsloven pdf
  26.04.2024 Gennemsnitsrentepolicer med forhøjet invaliderisiko efter konvertering til U17 pdf
  18.06.2024 Opjustering af forsikredes udløbsalder for børnedækninger solgt gennem Letpension pdf
  20.06.2024 Gruppeliv udgår fra teknisk grundlag pdf
  21.06.2024 Justeret risikoforrentningsregel i risiko- og omkostningsgrupper pdf
  27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. pdf
  28.06.2024 Opdatering af gennemsnitsdødelighed pdf
PKA+ Pension Forsikringsselskab  11.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023 og anmeldelse af udlæg pr. 31.12.2023 vedrørende egenkapitalen
samt særlige bonushensættelser af type B. 
pdf
  27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
Sampension Livsforsikring A/S 24.06.2024 Pensionmanagement til mægler pdf
  27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  01.07.2024 Præcisering ift. forståelse af opgørelsen af livsforsikringshensættelsen pdf
Velliv Pension & Livsforsikring A/S 27.02.2024  Anmeldelse af forrentning af DinKapital   pdf 
  22.03.2024 Anmeldelse af forrentning af DinKapital  pdf 
  17.06.2024 Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant" pdf
  27.06.2024 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf

 

 

Senest opdateret 23-05-2024