Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2024

04-01-2024

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
 AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse 02.01.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
  21.06.2024 Justering af helbredsregler pdf
Lægerne Pension – pensionskassen for læger  10.01.2024  Rettelser til anmeldte reaktiverings- og dødelighedsintensiteter fra tilstand invalid.  pdf 
  19.03.2024  Anmeldelse af realiseret risikoforrentning for 2023, jf. vejledning om markedsdisciplin, samt anmeldelse
af egenkapitalen og særlige bonushensættelser type B’s udlæg ultimo 2023, jf. kontributionsbekendtgørelsen
§ 6 stk. 7 og § 13 
pdf 
  08.05.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf
P+  13.03.2024  Anmeldelse af udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6 stk. 7  pdf 
  27.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
Pensionskassen Arkitekter & Designere 19.03.2024  Udlægskonto pr. 31.12.2023  pdf 
  27.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  01.07.2024 Afskaffelse af tilskud til gruppedækninger pdf
  01.07.2024 Præcisering ift. forståelse af opgørelsen af livsforsikringshensættelsen pdf
Pensionskassen for Farmakonomer  11.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023  pdf 
  25.06.2024 Ændringer til omregningsgrundlag pdf
  28.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger  19.03.2024  Udlægskonto pr. 31.12.2023  pdf 
  27.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
  01.07.2024 Præcisering ift. forståelse af opgørelsen af livsforsikringshensættelsen. pdf
  01.07.2024 Afskaffelse af tilskud til gruppedækninger pdf
Pensionskasse for Socialrådgivere, Socialpædagoger og kontorpersonale 28.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
Pensionskasse for Sundhedsfaglige 28.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
Pensionskasse for Sygeplejersker og Lægesekretærer 28.06.2024 Sammenskrevet teknisk grundlag pdf
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører  31.01.2024  Kursværn gældende for februar 2024  pdf
  29.02.2024  Kursværn gældende for marts 2024  pdf 
  21.03.2024  Realiseret risikoforrentning for 2023  pdf 
  21.03.2024  Udlægskonto pr. 31.12.2023  pdf 
  27.03.2024  Kursværn gældende for april 2024  pdf
  27.06-2024 Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  28.06.2024 Kursværn gældende for juli 2024 pdf
  01.07.2024 Præcisering ift. forståelse af opgørelsen af livsforsikringshensættelsen pdf
Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger     26.02.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ISP - sammenskrevet teknisk grundlag.pdf

 

Senest opdateret 03-04-2024