Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2024

04-01-2024

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Cerestar Scandinavia’s Pensionskasse  24.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf
  22.03.2024  Endelige bonussatser for 2023  pdf 
Danske Banks Pensionskasse for Førtidspensionister  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf
Ford Motor Company’s Pensionskasse  24.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf
IBM Pensionsfond (Pensionskasse)  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
Københavns Havns Pensionskasse  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag pdf 
Lodspensionskassen  29.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
  04.04.2024  Ændrede satser i henhold til regulerings- og bonusregulativet  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse  29.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
Pensionskassen for direktører i Sparekassen SDS  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse  02.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S 27.06.2024 sammenskrevne tekniske grundlag pdf
TDC Pensionskasse  12.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 
Xerox Pensionskasse under afvikling  26.01.2024  Sammenskrevet teknisk grundlag  pdf 

 

Senest opdateret 23-04-2024