PEP-liste

Her kan du læse mere om PEP-listerne samt vejledning og bekendtgørelser hertil.

Kontakt

Ved spørgsmål eller indberetning til PEP-listen

PEP@ftnet.dk

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven og anordning om ikrafttræden for Færøerne af hvidvaskloven, skal kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). Virksomhederne/personerne skal bl.a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er. De nærmere regler herom for Danmark fremgår af hvidvasklovens § 18. De nærmere regler herom for Færøerne fremgår af anordningens § 18. De nærmere regler herom for Grønland fremgår af anordningens § 18.

PEP-liste Danmark

Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark. Listen baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne og fødselsdag for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste her. 

PEP-liste Færøerne

PEP-listen for Færøerne baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste for Færøerne her

PEP-liste Grønland

PEP-listen for Grønland baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste for Grønland her.

 

Der henvises desuden til vejledningen om PEP.