Markedsudvikling i 2020 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

03-11-2021

Pensionsvirksomhedernes bruttopræmier, dvs. kundernes indbetalinger, steg i 2020. Stigningen var på ca. 8 pct. til 193,5 mia. kr. mod 180,1 mia. kr. i 2019. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2020 på 3.096 mia. kr.

Andelen af såvel indbetalingerne som de samlede hensættelser i markedsrenteprodukterne steg igen i 2020. Indbetalingen til markedsbaserede ordninger udgjorde i alt 68,9 pct. af de samlede indbetalinger, og markedsrenteordninger tegnede sig ultimo 2020 for 47,0 pct. af de samlede pensionsmæssige hensættelser. 

Senest opdateret 03-11-2021