Markedsudviklingen i første halvår 2021 for kreditinstitutter

09-11-2021

Første halvår af 2021 var præget af genopretning og genoplukning af økonomien efter et år, hvor danske kreditinstitutter, såvel som resten af samfundet, var påvirket af den globale COVID-19-krise. Meget tyder på, at danske kreditinstitutter, indtil videre, er kommet godt gennem krisen.

Kreditinstitutternes regnskaber for første halvår 2021 viser et markant større overskud end i samme periode sidste år, nemlig 22 mia. kr. før skat mod 7 mia. kr. Forbedringen kan primært tilskrives kursreguleringer og meget lave nedskrivninger på udlån. Bemærk, at kreditinstitutterne ikke i større stil har tilbageført nedskrivninger, der blev foretaget i første halvår 2020. Hovedparten af disse blev foretaget som ledelsesmæssige skøn.  

Kreditinstitutternes kapitalisering blev generelt styrket i løbet af første halvår 2021. Institutterne står derfor i en robust position til at kunne absorbere eventuelle større fremtidige tab, der måtte materialisere sig ved udløbet af de COVID-19-relaterede hjælpepakker til danske virksomheder. 

Læs hele artiklen

 

Senest opdateret 09-11-2021