Markedsudvikling i 2020 for kreditinstitutter

19-05-2021

År 2020 var for de danske kreditinstitutter, såvel som for resten af samfundet, præget af den globale COVID-19-krise. De danske kreditinstitutter gik velkapitaliserede ind i krisen, og havde samlet set et godt udgangspunkt for at kunne tilføre kredit og likviditet til både virksomheder og husholdninger. De statslige hjælpepakker har dog generelt bevirket en begrænset kreditefterspørgsel, og der har kun været en afdæmpet vækst i udlånet fra kreditinstitutterne i 2020.

Med afsæt i en stærk kapitalposition har de danske kreditinstitutter indtil videre klaret sig godt under krisen og deres kapitalposition er, til trods for COVID-19-krisen, styrket i 2020, bl.a. henset til en begrænset kapitaludlodning. Kreditinstitutterne står derfor i en robust position til kunne absorbere de tab, der forventeligt vil materialisere sig i kølvandet på krisen.

COVID-19-krisen har medført et kraftigt økonomisk tilbageslag. Den seneste genopblussen af pandemien i Europa forøger usikkerheden om fremtiden, de økonomiske udsigter og kan udskyde tidpunktet for det forventede opsving. Alt andet lige må det forventes at føre til øgede nedskrivninger i kreditinstitutterne. Økonomierne understøttes af en lang række finans- og pengepolitiske tiltag, der er blevet gennemført siden udbruddet af COVID-19-krisen. Tilbagerulning af disse tiltag vil give øgede tab for kreditinstitutterne. Disse tab bør i stort omfang allerede være dækket af udgiftsførte nedskrivninger.

Læs hele artiklen.

Senest opdateret 19-05-2021