Markedsudviklingen i 2014 for kollektive investeringer

07-07-2015

Investeringsforeningernes samlede formue voksede sidste år med 15,7 pct. til i alt 745 mia. kr. Det viser Finanstilsynets analyse af markedsudviklingen i 2014.

Investeringsforeningerne fik samlet set et afkast på knap 9 pct., hvilket særligt var løftet af de pæne afkast på aktiemarkederne.

Investeringsforeningerne havde ultimo 2014 placeret 52,5 pct. af deres midler i obligationer og 43,7 pct. i kapitalandele, hvilket dækker over en relativt større stigning i kapitalandele end i obligationsandele.

Investeringsforeningernes omkostninger i procent af medlemsformuen steg i 2014 til 1,20 pct. mod 1,05 pct. året før. Omkostningsstigningen skal ses i sammenhæng med, at en større del af formuen er blevet placeret i dyrere afdelinger.

På området for forvaltere af alternative investeringsfonde, der blev underlagt tilsyn for to år siden, er der nu udstedt 30 tilladelser til forvaltere og foretaget over 50 registreringer af mindre forvaltere, skriver Finanstilsynet i analysen. De fleste af fondene er baseret på fast ejendom og fonde med hedgefond-strategier.

Fremover vil alternative investeringsfonde indgå i markedsudviklingsartiklen for kollektive investeringer med et større datagrundlag, som følge af, at Finanstilsynet nu modtager yderligere indberetninger for disse virksomhedstyper.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 07-07-2015