Markedsudviklingen i 2012 for firmapensionskasser

28-10-2013

Hovedkonklusioner for firmapensionskasserne 2012.

Hovedtal 2012

Firmapensionskasserne opnåede et samlet resultat på 0,6 mia. kr. i 2012, mod et resultat på 0,5 mia. kr. i 2011.

Investeringsafkastet var på 5,1 mia. kr. i 2012 mod 7.1 mia. kr. i 2011. Nedgangen kan henføres til reduceret kursreguleringer i én enkel kasse, mens afkastet i de øvrige pensi-onskasser var præget af kursgevinster på såvel aktier og obligationer. 

Den samlede pensionsformue forvaltet i firmapensionskasser steg til 44 mia. kr. i 2012 - svarende til 2 pct. af den samlede pensionsformue i Danmark.

Se hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 28-10-2013