Markedsudviklingen i 2012 for forsikringsmæglervirksomheder

08-11-2013

Konklusioner

  • Forsikringsmæglerne havde samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2012 på knap 1,3 mia. kr., svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 2011.
  • Vederlag modtaget fra kunderne er steget med 47 pct., hvilket skal ses i lyset af at 2012 er det første år, der fuldt ud implementerer provisionsforbuddet. Der er ikke sket nedgang i forsikringsmæglernes samlede omsætning som følge af provisions-forbuddet.
  • De fem største forsikringsmæglervirksomheder tegner sig for en markedsandel på 69,4 pct. af den samlede omsætning, hvilket er cirka 4 pct. point mindre end i 2011.

Læs hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 08-11-2013