Markedsudviklingen i 2012 for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger

15-08-2013

Hovedkonklusioner for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger

Hovedkonklusionerne er:

  • Foreningerne havde et overskud på 66,5 mia. kr. i 2012.
  • Foreningernes formue er steget med 96 mia. kr. i løbet af 2012, hvilket svarer til en stigning på godt 18 pct. i forhold til formuen ved udgangen af 2011. Formuen er steget for alle typer foreninger.
  • Investeringsafkastet er positivt med knap 12 pct. i gennemsnit i 2012 for alle foreningstyper.
  • Investeringsforeningernes omkostninger i procent af medlemsformuen er steget marginalt fra 1,00 pct. i 2011 til 1,03 pct. i 2012, samtidig med at formuen er steget. Samlet tyder det på, at de stordriftsfordele der følger med en voksende formue, ikke er kommet medlemmerne til gavn gennem lavere procentvise omkostninger.
  • Hedgeforeninger har i perioden 2007-2012 haft betydelig højere omkostningsprocenter end investeringsforeningerne. En periode hvor hedgeforeningerne ikke opnåede større afkast.
  • Finanstilsynet vil i efteråret 2013 gennemføre en tværgående undersøgelse af, hvad der er ”best practice” i bestyrelserne i danske investeringsforeninger for at holde omkostningerne lave og maksimere afkastet til investorerne.

Det bemærkes, at markedsudviklingsartiklen er revideret i forhold til en tidligere offentliggjort version med en opdatering af appendiks 1.

Læs hele artiklen her (pdf)

Senest opdateret 19-08-2013