Markedsudviklingen i 2011 for forsikringsmæglervirksomhed

21-09-2012

Konklusioner:

  • Forsikringsmæglerne havde samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2011 på godt 1,1 mia. kr., svarende til en stigning på 1 pct. i forhold til 2010.
  • Vederlag modtaget fra kunderne er steget med 22 pct., og provisionsaflønninger fra forsikringsselskaber er faldet med 30 pct. i forhold til 2010.
  • De fem største forsikringsmæglervirksomheder tegner sig for en markedsandel på  67 pct. af den samlede omsætning, hvilket er over 4 pct. point mindre end i 2010.
  • 2011 er sidste år hvor forsikringsmæglerne kan modtage provisioner fra forsikringsselskaberne.

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 30-10-2012