Skadesforsikringsselskabernes regnskaber 1. halvår 2012

09-10-2012

Halvårsartikel 2012 for skadesforsikringsselskaber

Konklusioner:

  • Det forsikringstekniske resultat blev forbedret i 1. halvår 2012 som følge af stigende præmieindtægter og faldende erstatningsudgifter. Selskaberne realiserede således et forsikringsteknisk overskud på 2,8 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. i 1. halvår 2011.
  • Investeringsafkastet efter forsikringsteknisk rente blev i 1. halvår 2012 på 2 mia. kr., svarende til en stigning på 189,7 pct. i forhold til året før.
  • Det forbedrede investeringsresultat bidrog til en tydelig fremgang i resultat før skat, som steg til 4,9 mia. kr. i 1. halvår 2012, svarende til en stigning på 68,3 pct. i forhold til 1. halvår 2011.
  • På aktivsiden udgør obligationer fortsat en betydelig andel af de samlede investeringsaktiver og ultimo 1. halvår 2012 var 74 pct. af investeringsaktiverne placeret i obligationer.
  • Alle selskaber var i grønt lys pr. 30. juni 2012, hvormed samtlige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at klare Finanstilsynets stresstest.
  • Selskaberne har generelt forbedret deres combined ratio for egen regning fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012. Blandt aktieselskaberne er combined ratio f.e.r. forbedret fra 84 pct. til 81 pct. fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012. Blandt de gensidige selskaber er combined ratio f.e.r. forbedret fra 105 pct. til 94 pct. fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012.

 Se artiklen her (pdf)

Senest opdateret 09-10-2012