Markedsudviklingen i 2010 for investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger

17-11-2011

Hovedtallene for foreningerne i 2010 var:

  • Foreningerne havde et overskud på godt 72 mia. kr. i 2010. Dette er et fald på 31 pct. set i forhold til resultatet i 2009.
  • Foreningernes formue er steget med 78 mia. kr. i løbet af 2010, hvilket svarer til en vækst på 14,2 pct. i forhold til formuen ved udgangen af 2009.
  • Specialforeningernes formue er steget 54 pct. i 2010, mens hedgeforeningernes formue er faldet 16 pct.
  • Investeringsafkastet er på 14 pct. i 2010.
  • Foreningernes omkostningsprocent er steget til 1,06 pct. i 2010 fra 0,92 pct. året før.

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 17-11-2011