Markedsudviklingen i 2010 for fondsmæglerselskaber

30-06-2011

 

Hovedkonklusionerne for fondsmæglerselskaberne i 2010 er:

  • Indtjening pr. omkostningskrone er steget marginalt fra 1,40 til 1,41 svarende til, at stigningen i indtjeningen stort set udlignes af en stigning i omkostningerne.
  • Størstedelen af fondsmæglerselskaberne har fortsat en forretningsmodel, der baserer sig på traditionel kapitalforvaltning (diskretionær porteføljepleje og investeringsrådgivning).
  • Størstedelen af indtjeningen stammer fortsat fra investeringsservice (jf. boks 1) vedrørende aktier og dernæst vedrørende obligationer.
  • Der er i de senere år observeret en stigende specialisering og en øget produktudvikling blandt fondsmæglerselskaberne og særligt de fondsmæglerselskaber, som har etableret sig de senere år.
  • Der er flere fondsmæglerselskaber, der tager initiativ til etablering af investeringsforeninger og investeringsselskaber.
  • Der er også flere fondsmæglerselskaber, der i tilknytning til den traditionelle kapitalforvaltning udbyder ”særlige investeringer”.

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 30-06-2011