Skadesforsikringsselskabernes regnskaber 1. halvår 2010

29-10-2010

Halvårsartikel 2010 for skadesforsikringsselskaber

Konklusioner

  • De danske skadesforsikringsselskaber kom regnskabsmæssigt dårligere ud af 1. halvår 2010 i forhold til 1. halvår 2009.  
  • Det forsikringstekniske resultat er præget af konstante præmier, samtidig med at erstatningsudgifterne steg. 
  • Investeringsafkastet blev i 1. halvår af 2010 på næsten 1,5 mia. kr., hvilket sikrer selskaberne et resultat før skat på over 1,6 mia. kr. 
  • På aktivsiden fastholder skadesforsikringsselskaberne obligationer som langt det væsentligste investeringsaktiv. 72 pct. af investerings¬aktiverne var ultimo 1. halvår 2010 placeret i obligationer.
  • Alle selskaber er i grønt, dvs. at alle selskaber kommer igennem Finanstilsynets standard stresstest for forsikringsselskaber pr. 30. juni 2010 (kaldet trafiklyset).
  • Selskabernes combined ratio er steget til 97,4 pct. i 1. halvår 2010 fra 94,6 pct. i 1. halvår 2009.


Se hele artiklen her (pdf)


 

Senest opdateret 29-10-2010