Markedsudviklingen i 2009 for investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger

11-06-2010

Hovedtallene for foreningerne i 2009 var:

  • Årets resultat i foreningerne overstiger 100 mia. kr. i 2009, mod et negativt resultat på ca. 187 mia. kr. året før.
  • Foreningernes formue er samlet set på 555 mia. kr. og således stort set uændret i forhold til 2008.
  • Investeringsafkastet er på over 26 pct. i 2009.
  • Investeringsforeningernes formue er steget 25 pct. i 2009 og specialforeningernes formue er steget 20 pct., mens fåmandsforeningernes formue er faldet 52 pct.
  • Foreningernes omkostningsprocent er steget til 0,92 pct. i 2009 fra 0,71 pct. året før.


        Læs artiklen her

Senest opdateret 11-06-2010