Markedsudviklingen i 2009 for firmapensionskasser

09-07-2010

Hovedtendenser i firmapensionskassernes årsregnskaber

  • I 2009 blev det samlede resultat for firmapensionskasserne et overskud på over 2,5 mia. kr., mod et underskud i 2008 på næsten 4 mia. kr. 
  • Investeringsafkastet blev i 2009 for firmapensionskasserne positivt på 4,7 mia. kr., hvilket er et af de bedste investeringsafkast nogensinde. 
  • Firmapensionskassernes medlemsbidrag har svinget en del i de senere år. I 2009 var det samlede medlemsbidrag på 0,8 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. året før. Det er især de ekstraordinære bidrag fra virksomhederne bag kasserne, som svinger. De ekstraordinære bidrag indbetales af sponsorvirksomheden bag firmapensionskassen og sker ofte i forbindelse med behov for yderligere konsolidering, hvilket der især var behov for i 2008.



Læs artiklen her (pdf)


 

Senest opdateret 09-07-2010