Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

25-06-2009

 


1. Konklusioner
Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres efter størrelsen på formuen under administration, samt det opnåede afkast. Faldet i keneindtjening skyldes derfor primært de store kursfald på aktiemarkederne.

Hovedtal:  

 

  • Selskabernes netto kurtager, gebyrer og provisionsindtægter er faldet med over en fjerdedel
  • Der er en stor spredning i selskabernes robusthed målt som overdækning i forhold til kapitalkravet og mange selskaber har en forholdsvis høj overdækning
  • Koncentrationen på de 5 største fondsmæglerselskaber er 78,5 pct.
  • Ultimo 2008 er der 46 fondsmæglerselskaber under tilsyn, heraf er 16 nye selskaber kommet til. Ud af de 16 nye er ét selskab allerede ophørt

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 


Senest opdateret 30-04-2010