Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber

09-07-2009

Konklusioner

I et år præget af finansiel krise har de danske skadesforsikringsselskaber klaret sig relativt godt. Den forsikringstekniske del af driften har i det store hele været upåvirket af krisen. Enkelte skadesforsikringsselskaber har dog haft store tab på især investeringsvirksomheden. Der er først og fremmest tale om selskaber med en høj andel af aktier og særligt risikobehæftede produkter blandt investeringsaktiverne.

Branchens robusthed målt gennem solvensdækningen er stort set uændret i forhold til 2007. Andelen af selskaber med negativt resultat og lav solvensdækning er vokset, men udgør fortsat under 1 pct. af markedet.

Samlet har branchen haft et fald i årets resultat på 8,2 mia. kr. til -1,1 mia. kr. Faldet skyldes først og fremmest faldende investeringsafkast.

Det forsikringstekniske resultat faldt med 21,7 pct., men ligger over gennemsnittet for de seneste fem år.

Combined ratio steg med 2,4 point til 92,7.

Investeringsafkastet faldt samlet set med 132 pct., dog er der stor spredning mellem de enkelte selskabers investeringsafkast.

Egenkapitalforrentningen var -1,7 pct. hvilket er den laveste forrentning de seneste 5 år.

Ultimo 2008 var alle selskaber i grønt lys.

 

Se den fulde markedsudviklingsartikel her (pdf)

Senest opdateret 30-04-2010