Markedsudviklingen i 2008 for forsikringsmæglervirksomhed

16-12-2009

Konklusioner:

  • Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. – svarende til en stigning på 11 pct. i forhold til omsætningen i 2007.
  • Størstedelen af mæglernes omsætning kommer fra kundevederlag, men i 2008 kom 46 pct. af indtægterne fortsat fra provisoner og vederlag fra forsikringsselskaberne.
  • Den 1. juli 2011 bortfalder alle provisionsaftaler, og herefter skal al afregning ske gennem kundeaftaler.
  • Især livsforsikringssegmentet bevæger sig kun langsomt væk fra provisionsaftalerne.
  • Markedet for forsikringsmæglere omfatter ca. 150 selskaber, hvoraf kun 11 mæglere havde en omsætning på over 10 mio. kr.

Læs hele artiklen her (pdf)Revideret udgave af artiklen fra 6. maj 2010 med en sproglig ændring fra indtjening til omsætning. Den reviderede udgave erstatter artiklen fra december 2009.


 

Senest opdateret 16-12-2009