Markedsudviklingen i 2003 for pengeinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2003 for pengeinstitutter.

Download hele artiklen her

Konklusioner:

  • Stor resultatfremgang i 2003 (rekordoverskud), især som følge af kursgevinster på værdipapirer mv. (aktier).

  • Resultat af "alm. bankdrift" (dvs. ekskl. kursreguleringer) er også steget.

  • Omkostninger til personale og administration er steget for sektoren som helhed, især pga. stigende lønomkostninger.

  • Tab og hensættelser (værdinedskrivninger på udlån) stiger, men fortsat fra et lavt niveau.

  • Fortsat udlånsvækst i pengeinstitutter - endvidere stor spredning og flere institutter, der har en høj vækst. Væksten er højest i de mindre institutter.

  • Solvens- og kernekapitalprocenten er steget for sektoren som helhed.

 

Senest opdateret 06-07-2004