Markedsudviklingen i 2007 for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

24-07-2003

 

Finanstilsynet offentliggør en artikel om markedsudviklingen i 2007 for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger.

Konklusioner: 

 

  • Foreningerne havde et overskud på godt 23 mia. kr. Dette er et fald på 63 pct. set i for-hold til resultatet i 2006. Faldet skyldes hovedsageligt en kraftig reducering af kursge-vinster på kapitalandele.
  • Medlemmernes formue er steget med 24,5 mia. kr. i løbet af 2007, hvilket svarer til en vækst på 2,9 pct. i forhold til formuen ved udgangen af 2006.
  • Væksten i formuen er i 2007 størst for hedgeforeninger, som er en relativ ny foreningstype i Danmark.
  • Størsteparten af medlemmernes formue er igen i år placeret i kapitalandele. Helt præcist er 50,6 pct. af midlerne placeret i kapitalandele og 44,8 i obligationer målt i forhold til de samlede aktiver. Resten af formuen er placeret i likvider, derivater mv.
  • Foreningernes afkast i procent udgjorde ca. 3,84 pct., hvilket er mere end en halvering i forhold til 2006.
  • Omkostningsprocenten steg til 0,72 pct. i 2007, hvilket er en stigning på ca. 6 pct. i forhold til 2006.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 

Senest opdateret 01-07-2008