Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2006

24-07-2003

Læs hele artiklen her:

Konklusioner:

  • Selskaberne opnåede samlet et overskud for 1. halvår 2006 på 3,2 mia. kr. efter skat - hvilket er et fald på ca. 13 pct. i forhold til 1. halvår 2005
  • Den grundlæggende forsikringsdrift - det forsikringstekniske resultat - gav et overskud på 2,7 mia. kr. mod et overskud på 1,4 mia. kr. i 1. halvår 2005
  • Investeringerne bidrog med 2,3 mia. kr. til det samlede resultat - et fald på ca. 41 pct. i forhold til samme periode sidste år
  • Pr. 30. juni 2006 var 1 selskab i rødt lys og ingen selskaber i gult lys

Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om tal-artiklens indhold.

Senest opdateret 07-11-2006