Årlig fastsættelse af grænseværdi vedr. institutternes balance ved udpegning af SIFI’er på Færøerne

31-10-2022

Finanstilsynet skal iht. anordning om ændring af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, nr. 2235 af 21. december 2020 årligt fastsætte en grænseværdi for størrelsen af et instituts balance, som Færøske institutter skal overstige, før de kan udpeges som SIFI. Grænsen udgjorde 3 mia. kr. i 2021.

Fastsættelsen skal ske på baggrund af en beregning af udviklingen i den færøske banksektor med udgangspunkt i institutternes samlede balance.  

Finanstilsynet har fastsat grænsen til 3,02 mia. kr. i 2022, hvilket ikke påvirker udpegningen af SIFI’er på Færøerne, som blev gennemført i juni 2022. 

Der henvises i øvrigt til pressemeddelelsen om årlig udpegning af SIFI institutter fra 24. juni 2022

 

Senest opdateret 31-10-2022